ІІ клас І семестр

1. Повторення матеріалу І класу: нотний правопис, тон та півтон, розміри 24, 34.

……………………………………………………………………………

2. Повторення: мажорний лад, його ступені, будова мажорної гами, вивчені тональності.

Способи розвитку мелодії: секвенція.

……………………………………………………………………………

3. Тональність С-dur. Затакт у розмірі 24(повторення).

Формування навичок виразного співу (cresc., dim., mf, mp).

……………………………………………………………………………

4. Інтервали (загальні відомості). Гармонічні та мелодичні інтервали, консонанси та дисонанси. Прості інтервали за ступеневою величиною.

Прима та октава – назви, вид, позначення.

……………………………………………………………………………

5. Тональність G-dur (повторення).

Секунди – назви, види, позначення. Поняття про тонову величину

інтервалів на прикладі секунд. Виразність секунд (гармонічних та мелодичних).

…………………………………………………………………………....

6. Розмір 44, ціла нота, ціла пауза, групування тривалостей.

Ритмічні партитури.

…………………………………………………………………............

7. Тональність F-dur (повторення).

…………………………………………………………………………

8. Закріплення вивченого матеріалу.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Способи розвитку мелодії: контраст. Транспозиція.

……………………………………………………………………………………………

10. Тональність D-dur.

Порядок появи та запису ключових знаків (дієзи).

……………………………………………………………………………

11. Ритмічна група у розмірі 24. Тональність D-dur.

……………………………………………………………………………

12. Терції – назви, види, позначення. Виразність терцій.

Терції у мажорному ладі.

……………………………………………………………………………

13. Тональність В-dur.

Порядок появи та запису ключових знаків (бемолі).

……………………………………………………………………………

14. Ритмічний акомпанемент із використанням групи. .

Ритмічні партитури. Тональність В-dur.

……………………………………………………………………………

15. Підсумковий урок.

……………………………………………………………………………

16. Закріплення вивченого матеріалу.

…………………………………………………………………………....


8264539404867062.html
8264583620475725.html
    PR.RU™