Конкатенація або

приписування


ОЗУ


Figure: Схема обчислення фiзичної адреси для сторiнкової вiртуальної пам’ятi

Наведена схема iнодi називається перетворенням адрес з прямим вiдображенням.

Сергiй Стасюк Системне програмне забезпечення


Сторiнкова органiзацiя пам’ятi

q p a p’

Figure: Рядок таблицi сторiнок

q – ключ доступу;

P – бiт ознаки присутностi сторiнки у пам’ятi;

a – адреса зовнiшньої пам’ятi;

p′– базова адреса сторiнки в ОЗП.

Сергiй Стасюк Системне програмне забезпечення


Перетворення адрес при комбiнованому асоцiативно-прямому вiдображеннi

Для швидкого визначення базової адреси сторiнки (чи сегменту) можна використати асоцiативний ЗП, але помiщати в нього усю таблицю сторiнок занадто дороге задоволення, тому в асоцiативному ЗП помiщають дескриптори тiльки найчастiше використовуваних сторiнок.

У рядках асоцiативної таблицi можна вiдображати тiльки тi сторiнки, до яких були останнi посилання: 16-20 асоцiативних регiстрiв дозволяють досягти 80-90% ефективностi, яка спостерiгається при використаннi повної асоцiативної таблицi.

Сергiй Стасюк Системне програмне забезпечення


Перетворення адрес при комбiнованому асоцiативно-прямому вiдображеннi


8260309366116958.html
8260416394593922.html
    PR.RU™